Terug naar de resultatenlijst

AEM System AdministratorFunctie

In 2017 is een IT-transformatieprogramma gestart waarbinnen het IT Target Operating Model uitgerold wordt. Een IT architecture roadmap is gedefinieerd en is intussen in volle implementatie. We nemen als IT-organisatie samen met onze IT-partners IGT, SAP, Microsoft en Adobe onze verantwoordelijkheid op om het IT-applicatielandschap te ontwerpen, te bouwen en te beheren, en dit tot algemene tevredenheid van onze stakeholders (spelers, medewerkers, partners, ...).

Als IT professional kom je binnen de Nationale Loterij terecht in een team van 130 IT’ers en draag je ertoe bij dat onze spelers, verkooppunten en collega’s over state of the art IT-toepassingen kunnen beschikken. Dit is jouw bijdrage om onze spelers de best mogelijke spelervaring te geven.

We zijn dan ook heel trots op onze resultaten van 2019 :
• 447 miljoen transacties met een maximumpiek van bijna 8.000 transacties/min,
• 100% beschikbaarheid van de core drawing/gaming engines,
• 99,97% beschikbaarheid van de kanalen,
• en succesvolle opstart van Corporate projecten zoals New Lotto, GDPR en New Retail Structure.

Niet onbelangrijk is het feit dat de Loterij een van de grootste e-commerce platformen van België heeft, een platform dat 250 miljoen euro genereert.

Binnen ons ‘Player Experience’ team zal een DevOps team een omvangrijk project tot stand en tot leven brengen: het One Player Portal. Voor dit project zijn we op zoek naar een AEM System administrator?

Het doel van het OPP-project, of One Player Portal project, bestaat erin om de nieuwe website van de Loterij te creëren. In die nieuwe site zullen de bestaande sites versmolten worden om aan de spelers een omnichannel ervaring te bieden (retail, online, abonnement).

Het One Player Portal moet zowel voor de speler in retail als voor de online speler een heldere ontwikkeling zijn, waar hij/zij gemakkelijk zijn weg vindt en zijn/haar voordelen/diensten op een gepersonaliseerde manier te zien krijgt.

Deze site zal gecreëerd worden met de Adobe Experience Manager 6.5 technologie om de sleutelconcepten van het bedrijf te ondersteunen: een omnichannel-benadering voor de speler, centralisering van de interacties met onze spelers doorheen de volledige site.

Belangrijk is dat de Nationale Loterij in het kader van dit project wil tonen dat ze bij het aanbieden van loterijspelen getuigt van positiviteit, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid, en dit op alle mediadragers, zoals de website die we bouwen.

Voor de implementatie en de latere ontwikkelingen van de site en het CMS en binnen het team zult u een sleutelrol vervullen waarbij u met de volgende taken belast zult zijn:
• Samen met de overige teamleden (developers en de product owner) zult u werken aan de constructie van en support voor een optimaal digitaal AEM-platform dat gefocust is op de klant, en dit van aan de ontwikkeling, over testing en monitoring, tot de oplevering;
• U zult in contact staan met de stakeholders (het departement Marketing & Sales, de architecten en partners die binnen het IT-landschap met AEM te maken hebben zoals IGT, onze partner voor het back-end system die de spelmotoren aanlevert) ;
• U zult binnen een cloud based omgeving werken;
• U adviseert het team over de planning, het design en het gebruik van de technologie, u zult geraadpleegd worden om het juiste gebruik van de technologie en van de Loterijnormen te verzekeren;
• U zult een sleutelrol vervullen m.b.t. de analyse en het vervullen van de niet-functionele eisen die door de stakeholders aan het platform gesteld worden (o.m. de performantie van de pagina's, de complexiteit van de uitrol, enz.);
• U beheert op een proactieve en constructieve manier de incidenten met de overige teamleden;
• Samen met het team zet u de nodige interne controles op poten met het oog op het verkrijgen/behouden van de ISO27001 & WLA certificaties;
• U zult uw taken binnen het team beheren op een proactieve manier.

Profiel

U zult de volgende vaardigheden kunnen aantonen:
• U beschikt over een certificatie Adobe Experience Manager System Administrator AEM 6.4 of 6.5 of zult daar binnenkort over beschikken;
• U bent houder van een Masterdiploma Computerwetenschappen of van een Masterdiploma in een gelijkwaardig veld;
• U kunt aantonen dat u gedurende meerdere jaren hebt ingestaan voor het technisch beheer van complexe en omvangrijke systemen in het domein van e-commerce;
• Uw communicatievaardigheid is goed ontwikkeld;
• U bent analytisch, hebt zin voor synthese, bent strikt, nauwkeurig en betrouwbaar;
• U bent in staat initiatief te nemen, uw prioriteiten te beheren en houdt ervan problemen op te lossen;
• U bent in staat tot zelfstandig werken maar hebt ook een gezonde dosis team spirit en kunt u met gemak integreren in een bestaande structuur;
• U beheerst perfect een van beide landstalen en kunt zich vlot uitdrukken in de andere taal evenals in het Engels.

Onderneming

De missie van de Nationale Loterij bestaat erin om de markt van betaald spel op een gerichte manier te kanaliseren door spelplezier aan te bieden aan de Belgische populatie ouder dan 18 jaar via amusante spelen, die sociaal verantwoord zijn en waarvan de opbrengsten herinvesteerd worden in de maatschappij. Binnen een gereguleerde context biedt de Nationale Loterij een gewaardeerde financiële steun aan organisaties en evenementen van openbaar belang, en worden de subsidiegelden toegekend aan een zeer brede waaier van initiatieven in de sociale sector, in de sport, in de cultuur, voor het gezin, in de wetenschap en duurzame ontwikkeling. Dit alles kan enkel als de Nationale Loterij dé referentie in de kansspelmarkt blijft door het verzekeren van haar onberispelijke en betrouwbare reputatie enerzijds, en door het aanbieden van de beste spelervaring aan haar spelers via een gediversifieerde waaier van kanalen en producten anderzijds. Hiertoe zetten we onze interne transformatie naar “player centric” en efficiënt werken verder.

Afdeling

TCH

Aanbod

• Een functie binnen een project dat van strategisch belang is voor het bedrijf waarbij u initiatief zult kunnen nemen en uw kennis/vaardigheden zult kunnen uitbreiden
• Webinars, seminars, bevoorrechte contacten met partners (Adobe, Microsoft, enz.)
• Een aantrekkelijk verloningspakket met heel wat extralegale voordelen
• Een perfecte work-life balance, een werkplek die gemakkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer (Brussel-Luxemburg, Troon)