Terug naar de resultatenlijst

Business & Financial Controlling ManagementFunctie

Wij zoeken een ervaren Business & Financial Controlling Manager (M/V) die rapporteert aan de CFO en die zal instaan voor het definiëren, implementeren en opvolgen van een proactieve controllingstrategie binnen de Nationale Loterij om ervoor te zorgen dat:

- de beleidsorganen van de Nationale Loterij (Directiecomité, Raad van Bestuur,…) te allen tijde de financiële impact van hun beslissingen optimaal kunnen inschatten ex ante (budget en financiële planning) en ex post (rapportering);
- de rentabiliteit van het bedrijf, een bedrijfseenheid, dochterondernemingen en/of projecten verbeterd wordt;
- de controllingdienst betrouwbare en kwaliteitsvolle financiële adviezen kan afleveren t.a.v. de interne medewerkers, de teamverantwoordelijken en de interen klanten in het algemeen;
- financiële procedures worden gerespecteerd en controlemechanismen worden geoptimaliseerd.

Belangrijkste taken :

-Vertaalt de middellange en langetermijndoelstellingen van de Nationale Loterij in een concreet financieel meerjarenplan en een controllingplan, begeleidt het Directiecomité bij de opmaak, de opvolging en de aanpassing van het jaarlijkse budget, neemt deel aan de stuurgroepen van de diverse projecten om de financiële impact ervan in kaart te kunnen brengen en superviseert de financiële analyse van de belangrijke aankoopdossiers van de onderneming, teneinde de conformiteit met het budget en het meerjarenplan te garanderen, en korte- en langetermijnbeslissingen te kunnen voorstellen, in lijn met het beheerscontract, het strategisch plan en het businessplan, en de bedrijfsdoelstellingen te helpen realiseren.

- Controleert de regelmatigheid, de oprechtheid en de betrouwbaarheid van de bedrijfsrekeningen ten opzichte van de wetten en de normen. Plant, organiseert en coördineert alle verrichtingen van de boekhoudkundige cyclussen, en zorgt op die manier voor de boekhoudkundige controle, de financiële opvolging en de betrouwbaarheid van de boekhoudkundige en financiële informatie voor de hele onderneming.
- Maakt financiële analyses en dashboards (analytische boekhouding / activity based, payback en ROI van de bestaande en nieuwe activiteiten/projecten en een status van de belangrijkste KPI’s voor de onderneming), en rapporteert en adviseert hierover ten aanzien van de beleidsorganen van de onderneming (het Directiecomité, de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Algemene Aandeelhoudersvergadering) en stelt de fiscale aangifte op.
- Formuleert, op basis van uitgevoerde analyses, voorstellen en maatregelen, en verzekert de uitvoering van nieuwe methoden en processen om de rentabiliteit en de fiscaliteit van de onderneming te optimaliseren, en financiële instrumenten, procedures en controlemechanismen te verbeteren.
- Leidt en coacht zijn/haar medewerkers en coördineert (op functioneel vlak) hun activiteiten en de resultaten van de controllers.
- Fungeert als aanspreekpunt voor internen en externen (College van Commissarissen, parlementaire vragen, pers, vergaderingen met andere Europese Loterijen, …), en verstrekt informatie en adviezen inzake financiële aangelegenheden.
- Houdt zich continu op de hoogte van de evoluties en ontwikkelingen in zijn/haar vakgebied

Profiel

Je kan een ervaring van minimum 8 jaar aantonen in een gelijkaardige functie of gelijkwaardig met inbegrip van people management.
Je beschikt over volgende competenties :
- Financiële analyse en rapportering
- Algemene en analytische boekhouding, fiscaliteit envennootschapsrecht,
- Budgetbeheer en beheersindicatoren

Daarenboven heb je een grondige kennis van ERP (finance & Controlling) en van de courante software. Je bent een uitstekende organisator, planner en people manager. Je beschikt over de relationele vlotheid om de dialoog aan te gaan met verschillende types van gesprekspartners. Je bezit overtuigingskracht en kan jouw standpunt duidelijk naar voren brengen ten opzichte van andere functionele en operationele leidinggevenden. Bovendien, bezit je een synthetische geest en weet snel zowel de problemen als hun oplossingen te vatten. Tot slot, ben je vlot tweetalig (NL/FR) met een grondige kennis van het Engels.

Onderneming

De missie van de Nationale Loterij bestaat erin om de markt van betaald spel op een gerichte manier te kanaliseren door spelplezier aan te bieden aan de Belgische populatie ouder dan 18 jaar via amusante spelen, die sociaal verantwoord zijn en waarvan de opbrengsten herinvesteerd worden in de maatschappij. Binnen een gereguleerde context biedt de Nationale Loterij een gewaardeerde financiële steun aan organisaties en evenementen van openbaar belang, en worden de subsidiegelden toegekend aan een zeer brede waaier van initiatieven in de sociale sector, in de sport, in de cultuur, voor het gezin, in de wetenschap en duurzame ontwikkeling. Dit alles kan enkel als de Nationale Loterij dé referentie in de kansspelmarkt blijft door het verzekeren van haar onberispelijke en betrouwbare reputatie enerzijds, en door het aanbieden van de beste spelervaring aan haar spelers via een gediversifieerde waaier van kanalen en producten anderzijds. Hiertoe zetten we onze interne transformatie naar “player centric” en efficiënt werken verder.

Aanbod

• Een contract van onbepaalde duur.
• Een aantrekkelijk, marktconform salaris overeenstemmend met je ervaring, alsook de mogelijkheid om een bonus te verdienen.
• Een impact op het op het reilen en zeilen van het bedrijf
• Talrijke opleidingsmogelijkheden.
• Een stabiele werkgever met ambitie, met aandacht voor sociaal verantwoord ondernemen.

Ben je enthousiast geworden over de vacature? Dien dan je kandidatuur en voeg je cv en motivatiebrief, opgesteld in het Nederlands, toe.