Terug naar de resultatenlijst

IT DevOps EngineerFunctie

* Technisch expert die operationele ondersteuning biedt *

Wat is jouwmissie?

Binnen IT hebben we drie verschillende applicatieclusters waar IT DevOps Engineers aan de slag kunnen:
- Game Platform (diensten met betrekking tot ondersteuning van loterijspelplatformen en organisatie van trekkingen),
- SAP & Other (diensten met betrekking tot ondersteuning van financiële en logistieke processen),
- Product Integration (diensten rond integratie van systemen en applicaties).

De DevOps Engineer zorgt voor de goede prestaties en operationele ondersteuning van applicaties die gerelateerd zijn aan de diensten van de cluster, beheert alle incidenten die zich er voordoen, en industrialiseert de uitbating van deze applicaties.

Wat je doet als DevOps Engineer?

• Je helpt de operationele ondersteuning te verzekeren voor de desbetreffende applicaties in samenwerking met onze strategische externe dienstverleners.
• Je verzekert dat onze IT Control Room operatoren en/of de operatoren van onze externe dienstverleners de vereiste monitoring en exploitatie van de applicaties nauwkeurig kunnen uitvoeren, en dit door
o aanmaak en up to date houden van technische documentatie m.b.t. de Application Cluster die door anderen bruikbaar is;
o op te treden als brug tussen de applicatiecluster, de IT Control Room, de externe dienstverleners en de infrastructuur teams;
o creatie en continue update van het runbook dat gebruikt wordt door de IT Control Room;
o coördinatie van alle door (t)CAB (Technical Change Advisory Board) goedgekeurde wijzigingen, in productie name van nieuwe releases, en bij elke release verzeker je de tijdige update van het runbook;
o voor bedrijfskritische applicaties houdt deze verantwoordelijkheid ook in dat je kan gevraagd worden om volgens een vooraf geplande beurtrol een wachtdienst uit te voeren waarin je de rol van Incident Manager zal opnemen.
• Je beheert incidenten die zijn doorverwezen naar jouw applicatiecluster in “Tier 2”, maw je bent verantwoordelijk voor de opvolging van incidenten die niet door de IT Control Room ("Tier 1") zelf opgelost konden worden, en dus geëscaleerd werden tot jouw applicatiecluster.
• Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van datacorrecties die nodig zijn om de gevolgen van incidenten met data impact aan te pakken en op te lossen.
• Je industrialiseert de werking van de applicaties binnen jouw cluster door proactief voorstellen te formuleren en te implementeren omtrent technische verbeteringen aan deze applicaties en/of operationele procesautomatiseringen. Je biedt technische ondersteuning aan de ontwikkelingsteams, de IT Control Room en de infrastructuur teams, om hen in staat te stellen complexe situaties binnen de applicatie op te lossen. Dit kan gaan van dagelijkse interventies tot incidenten en het oplossen van problemen. Je probeert incidenten die data impacteren zoveel mogelijk te voorkomen en/of de gevolgen ervan te beperken ("problem management").
• Tijdens lopende ontwikkelingsprojecten treedt je op als operationeel technisch expert, en help je de interne en/of externe ontwikkelingsteams bij de niet-functionele vereisten (performantie, stabiliteit, noodherstel...).
• Je zal binnen jouw team worden ingeschakeld tijdens audits, waarin je helpt de audit aanbevelingen of aandachtspunten te interpreteren, en de acties op te volgen.
• Je helpt en assisteert BRM(s), IT Product Owner, IT Quality Assurance Engineer(s) en Development Engineer(s) van je eigen team waar nodig.
• Je werkt in kader van incidenten ook regelmatig samen met je collega DevOps Engineers uit andere teams.

Profiel

Waarom jij het verschil kan maken

Omdat je een bachelor economie of informatica behaald hebt (of gelijkwaardig door ervaring), en je geïnteresseerd bent in het continu leveren van IT-diensten op hoog niveau.
Omdat je reeds een relevante ervaring kan voorleggen in het domein van performantie, stabiliteit en consistentie van vergelijkbare applicaties, het oplossen van incidenten...
Omdat je snel ontdekt waar de zwakke plekken en risico's van een applicatie liggen, waardoor je in staat bent om je collega's te adviseren, en je weet hoe en met wie je dergelijke situaties moet aanpakken.
Omdat je er niet voor terug schrikt om jouw kennis voortdurend bij te schaven en zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in een snel evoluerende technologische omgeving.
Omdat je een goed algemeen inzicht zal ontwikkelen in de functionele werking en de technische
omgeving van jouw applicatiecluster, haar IT diensten, applicatieplatformen en softwareproducten
Je hebt een generalistisch profiel dat snel vertrouwd zal zijn met het datamodel en de business rules bij de loterij. Omdat je een echte teamplayer bent en je samen je collega’s zoekt naar de beste oplossing.
Omdat je vlot beide landstalen begrijpt, je één van de twee landstalen spreekt, en je goede kennis hebt van technisch Engels.

3 redenen waarom dit iets voor jou is

+ Je wil je vaardigheden aanscherpen om de interne klanttevredenheid te verbeteren, en je gaat met plezier op zoek naar oplossingen voor problemen die gerelateerd zijn aan de diensten van het team.
+ Je beschikt over goede communicatie- en documentatievaardigheden om het niveau van dienstverlening vanwege je andere teamleden, je IT DevOps Engineer collega's en de IT Control Room te verrijken.
+ Je bent flexibel en gemotiveerd, en een multidisciplinaire aanpak stimuleert je.

Onderneming

Al meer dan 80 jaar zorgt de Nationale Loterij voor een veilig spelplezier voor alle meerderjarige Belgen, en investeert ze een groot deel van de inzet van haar spelers aan allerlei maatschappelijk relevante projecten.

Dankzij het vertrouwen van haar spelers realiseerde de Nationale Loterij in 2020 een omzet van 1,4 miljard euro. Hiermee zet haar duurzame groei verder voort, en herinvesteert ze in 2021 meer dan 335 miljoen euro in de Belgische samenleving.

Dit kan enkel als de Nationale Loterij dé referentie in haar markt blijft door het hoog houden van haar onberispelijke en betrouwbare reputatie enerzijds, en door het aanbieden van de beste spelervaring aan haar spelers via een gediversifieerde waaier van kanalen en producten anderzijds.

Bij de Nationale Loterij helpt de IT afdeling als vertrouwelijke partner de vier business lijnen hun ambities te realiseren door IT oplossingen en diensten te leveren aan alle spelers, retailers en interne medewerkers, op efficiënte en effectieve wijze, en via fiere IT medewerkers.

Onze IT organisatie blijft haar maturiteit verder verhogen, door toepassing van de modernste technologieën (cloud, X as a Service), een Agile manier van werken, en haar evolutie naar een engaging organisatie. Die organisatievorm helpt de Nationale Loterij vorm te geven aan alle ICT diensten, zowel voor de dagelijkse applicatie life cycle management activiteiten enerzijds, als voor grotere business transformatieprojecten anderzijds.

Samen met de Business zorgde onze IT organisatie voor recordresultaten in 2020, waar we terecht fier op mogen zijn:
• 470 miljoen ecommerce transacties, met een maximum piek van bijna 8.000 transacties/min,
• 100% beschikbaarheid van de core drawing/gaming engines, en 99,98% beschikbaarheid van de kanalen,
• en een succesvolle opstart van diverse projecten zoals Scooore, VikingLotto, PlayDigital, Partner Relationship Management, S/4 HANA for Retail, Aruba netwerk, Teams/O365…

Onze IT afdeling telt een vaste kern van ± 120 medewerkers, en wordt aangevuld met tientallen tijdelijke externe IT experten. De afdeling bestaat uit verschillende Service Delivery units, een Service Management & Strategy unit, en ondersteunende units voor finance, resource, vendor, security, risk en compliance management. Via ons Digital Lab lanceren we innovatieve projecten.

Elke Service Delivery unit levert specifieke ICT diensten die beantwoorden aan de behoeften van haar klanten. De Service Management en Strategy unit capteert (on)gefilterde, (on)gestructureerde, (niet)geprioriteerde of zelfs onuitgesproken behoeften van die klanten, weegt deze af tegenover hun strategisch toegevoegde waarde voor de Nationale Loterij, en zal hieruit aangepaste of nieuwe ICT diensten vorm geven. Op die manier ontwerpt de unit ICT diensten die kost en kwaliteit in evenwicht houden.
In elke Service Delivery unit speelt Business Relationship Management een cruciale rol. Business Relationship Management treedt op als de brug tussen IT en de business lines, en verzekert zowel het goede dagelijks functioneren van deze ICT dienstverlening bij de klanten van de Nationale Loterij, het opvolgen en de continue verbetering van deze dienstverlening, als het realiseren van aangepaste of nieuwe ICT diensten via kleine of grotere projecten.

Daarnaast heeft elke Service Delivery unit nood aan diverse profielen, gaande van Product Owners, (IT) DevOps Engineers tot Quality Assurance Engineers. . In de drie applicatieclusters waar IT DevOps Engineers ingeschakeld worden, is de strategie om oplossingen aan te bieden uit de markt die zo standaard mogelijk zijn. Deze clusters verzekeren hierdoor via managed service contracten een onberispelijke en continue levering van onderliggende basisdiensten, die een cruciaal onderdeel vormen van de ICT dienstverlening aan de Business. Bovendien werken deze clusters bij grote projecten samen met externe consultants. Hiermee beantwoorden ze aan hun uitdaging om de nodige flexibiliteit te voorzien om, in de evoluerende markt van loterij- en kansspelen, snel en effectief op veranderende business behoeften te kunnen inspelen.

Afdeling

IT

Aanbod

- Aandacht voor jou
We vinden het belangrijk dat jij het beste uit jezelf kan halen, maar dat we ook het beste uit elkaar halen. Jouw ontwikkeling heb je in eigen handen.

- Een goede work-life balance
Bij de Nationale Loterij krijg je interessante aanvullingen op je arbeidsvoorwaarden, zoals 32 vakantiedagen, flexibele arbeidstijden binnen een 37.5u werkweek en de mogelijkheid om van thuis uit te werken.

- Geld en zo...
Werken bij de Nationale Loterij is uitdagend en daar zetten we uiteraard iets tegenover. Naast een marktconform salaris, ontvang je ook een jaarlijkse bonus, vakantiegeld, eindejaarspremie, woon- en werkverkeer regelingen, aanvullende premievrije verzekeringen en meer.