Terug naar de resultatenlijst

Medewerker Reporting & Project - Player CareFunctie

Player Care, binnen het departement MAS (Marketing & Sales), het team dat instaat voor een correcte inhoudelijke en procesmatige opvolging van allerhande vormen van klantenbegeleiding evolueert. We willen immers de speler kwalitatief te woord staan met alle vragen die hij ons stelt om een optimale service te verlenen voor, tijdens en na het spel. We brengen steeds meer nieuwe spelen op de markt, introduceren nieuwe services en communicatiekanalen en daar komt begeleiding van onze ‘speler’ bij kijken.

We zijn voor dit team op zoek naar een medewerker “Project Management & Reporting”, een persoon met een meer procesmatige en analytische insteek.

Deze talenten zul je moeten aanwenden om 2 actieterreinen vorm te geven : de reporting met het oog op de lerende organisatie enerzijds en de toegankelijkheid van eenvormige content anderzijds.

1. Je zet reporting proces op punt zodat we meer kunnen evolueren naar een lerende organisatie:
• Je analyseert het huidige proces met parameters.
• Je detecteert de behoeften van de organisatie.
• Je stelt verbeteringen voor en je implementeert ze.

2. Je begeleidt de ontwikkeling en de implementatie van de technologische projecten die rechtstreeks verband houden met Player Care. Op die manier zorg je ervoor dat zowel de spelers als de interne gebruikers in de verschillende computeromgevingen een optimale ervaring aangeboden krijgen.

3. Je integreert deze geïnstalleerde technologische projecten in het ecosysteem “Care” van de Nationale Loterij.

4. Je beoordeelt de behoeften van de gebruikers, om vervolgens een proactieve ondersteuning en dito service te verlenen. Bovendien weet je de opportuniteiten te ontdekken die de bestaande tools kunnen creëren.

5. Je definieert de verbeteringsmogelijkheden en zorgt voor de implementatie ervan.

6. Je stelt projectplannen op (timing, toewijzing van middelen, …) en je implementeert en begeleidt een project met inachtneming van de vastgelegde tijdschema’s en budgetten.

7. Je werkt nauw samen met andere teams van de Nationale Loterij en met externe leveranciers, om wijzigingen, correcties en updates uit te voeren.

8. Je houdt jezelf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en trends inzake Consumer Care.

9. Je bent niet verantwoordelijk voor de content op zich maar wel voor de ontsluiting ervan, zowel intern als extern, m.a.w. je zorgt voor de toegankelijkheid van eenvormige content.

Dit zijn vaak projectmatige acties die projectvaardigheid vereisen.

• Je begeleidt de ondersteunende projecten om tot een eenvormige en efficiënte ontsluiting te komen van de info bedoeld enerzijds voor de spelers en anderzijds voor de interne teams die de spelers te woord staan.
• Bestaande onsluitingsmogelijkheden zal je optimaliseren (bvb in website, in app) en nieuwe mogelijkheden zal je onderzoeken.
• Daartoe kun je functioneel de behoeften van je spelers of interne gebruikers te detecteren, documenteren en samen met IT dienst en desnoods marketing operations dergelijk project vorm geven.

Profiel

• Je hebt een Bachelor-diploma en je hebt ten minste vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie.
• Je hebt een affiniteit met IT en je kan hierdoor de brug vormen tussen MAS en IT.
• Je kent de processen van projectbeheer.
• Je kan werken met de digitale technologieën die je moet gebruiken om de spelers te begeleiden en hun traject te vergemakkelijken.
• Je hebt een analytische geest en goed synthesevermogen en je bent op de hoogte van statistische technieken, en van hun toepasbaarheid binnen marketing en in verschillende statistiekprogramma’s.
• Je past je vlot aan, en je hebt gevoel voor interpersoonlijke relaties.
• Je werkt efficiënt, oplossings- en resultaatsgericht en je staat organisatorisch sterk.
• Je bent stressbestendig, assertief en daadkrachtig.
• Je bent in staat om autonoom te werken.
• Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal.

Je hebt een grondige kennis van onderstaande tools:
• Marketing-meetinstrumenten, reporting tools en analytics tools (Adobe Analytics, Google Analytics, …)
• Tools voor projectbeheer.
• Excel en/of Access.
• Je kan werken met een CMS Tool.

Onderneming

De missie van de Nationale Loterij bestaat erin om de markt van betaald spel op een gerichte manier te kanaliseren door spelplezier aan te bieden aan de Belgische populatie ouder dan 18 jaar via amusante spelen, die sociaal verantwoord zijn en waarvan de opbrengsten herinvesteerd worden in de maatschappij. Binnen een gereguleerde context biedt de Nationale Loterij een gewaardeerde financiële steun aan organisaties en evenementen van openbaar belang, en worden de subsidiegelden toegekend aan een zeer brede waaier van initiatieven in de sociale sector, in de sport, in de cultuur, voor het gezin, in de wetenschap en duurzame ontwikkeling. Dit alles kan enkel als de Nationale Loterij dé referentie in de kansspelmarkt blijft door het verzekeren van haar onberispelijke en betrouwbare reputatie enerzijds, en door het aanbieden van de beste spelervaring aan haar spelers via een gediversifieerde waaier van kanalen en producten anderzijds. Hiertoe zetten we onze interne transformatie naar “player centric” en efficiënt werken verder.

Afdeling

MAS

Aanbod

• Een contract van onbepaalde duur.
• Een aantrekkelijk, marktconform salaris overeenstemmend met je ervaring
• Talrijke opleidingsmogelijkheden.
• Een zeer stabiele werkgever met ambitie, met aandacht voor sociaal verantwoord ondernemen.