Terug naar de resultatenlijst

NetOps EngineerFunctie

*Technische deskundige die dag in dag uit de doeltreffende werking garandeert van het Corporate netwerk van de Nationale Loterij*

Hoe ga jij ervoor zorgen dat onze collega’s / onze spelers in hun nopjes zijn ?

Als NetOps Engineer bestaat je taak erin om dag in dag uit te waarborgen dat het Corporate netwerk van de Nationale Loterij beschikbaar, stabiel én performant is. Op die manier kunnen je collega’s -dus de personeelsleden van de Nationale Loterij- immers hun dagelijkse activiteiten uitvoeren én kunnen de trekkingsverrichtingen vlot verlopen. Je zal dus nauw betrokken worden zowel bij de operationele processen (bijvoorbeeld Life Cycle, Incident Management, RFC, enz.) als bij de ontwikkelingsprocessen van de desbetreffende diensten.

Wat is je takenpakket als NetOps Engineer ?

Je maakt deel uit van het IT-team Infrastructure & Operations, en je krijgt de volgende opdrachten:

• De coördinatie van het dagelijkse beheer van het LAN- en WAN-netwerk, in samenwerking met een externe partner.
• De aansturing van de wijzigingen die worden aangebracht aan het Corporate netwerk van de Nationale Loterij.
• Een proactieve ingesteldheid, dag in dag uit, waarmee je streeft naar een maximale beschikbarheid van de uitrusting en de diensten waarvoor jij verantwoordelijk bent.
• Een actieve deelname aan het ontwikkelingsproces van de architectuur van de diensten waarvoor jij verantwoordelijk bent.

Profiel

Waarom uitgerekend jij het verschil kan maken !

Omdat je in het bezit bent van een diploma van Master in de Informatica, of omdat je ons een gelijkwaardige ervaring kan voorleggen, en omdat je sterk geïnteresseerd bent in de continue levering van kwalitatief hoogstaande informaticadiensten.

Omdat je ons kan bewijzen dat je ervaring hebt met het beheer en de beveiliging van een bedrijfsnetwerk (LAN, WAN, Routing, Switching, Proxy, Firewall, Load Balancer, Wired and Wi-Fi Network, Software-Defined Network, Content Delivery Network). Je krijgt een streepje voor als je ons in deze context kan aantonen dat je ervaring hebt met HPE/Aruba- en Fortinet-producten.

Omdat je bij de pinken bent voor wat betreft de consequenties van het naast elkaar bestaan van een traditionele On-Premise-infrastructuur en een Cloud-Based-infrastructuur.

Omdat je de ITIL-standaarden vlot beheerst.

Omdat je doordrongen bent van een stevige teamgeest en omdat je er dus niet voor terugdeinst om in nauwe samenwerking met je collega’s te zoeken naar de beste oplossing.

Omdat je de twee grootste landstalen (Nederlands en Frans) vlot begrijpt, omdat je een van deze twee talen vlot spreekt, en omdat je bovendien een goede kennis bezit van het vakjargon in het Engels.

Drie redenen waarom deze job de jouwe wordt !

+ Je wil je vermogen om je interne klanten voldoening te schenken verder verhogen, en je gaat dus met het allergrootste plezier op zoek naar oplossingen voor de problemen die betrekking hebben op de diensten waarvoor jouw team verantwoordelijk is.
+ Je bent een kei in communicatie en documentatie, want op die manier verrijk je ook het dienstverleningsniveau van de andere leden van je team.
+ Je hebt al eerder gezorgd voor de organisatie of de coördinatie van omvormingsprojecten van een netwerkinfrastructuur.

Onderneming

Al ruim 80 jaar biedt de Nationale Loterij alle meerderjarige Belgen een veilig speelplezier aan, en investeert ze een groot deel van de inzetbedragen van haar spelers in allerlei maatschappelijk relevante projecten. Dankzij het vertrouwen van al deze spelers boekte de Nationale Loterij in 2020 een omzet van 1,4 miljard euro. Op die manier kan ze haar duurzame groei voortzetten, en kan ze het bedrag dat ze naar de Belgische samenleving laat terugvloeien, zelfs optrekken tot 335 miljoen euro. Dit is enkel mogelijk op voorwaarde dat de Nationale Loterij de absolute marktreferentie blijft, zowel dankzij haar onberispelijke en betrouwbare reputatie als door haar aanbod, aan haar spelers, van de best mogelijke spelervaring aan de hand van een uitgebreide waaier van kanalen en producten.

Bij de Nationale Loterij steunt de Afdeling IT -met andere woorden : haar personeelsleden die trots zijn om tot deze Afdeling te behoren !- de vier Business-afdelingen van de onderneming om hun ambities waar te maken. De Afdeling IT treedt op als een vertrouwenspartner die op een concrete én efficiënte manier informatica-oplossingen en -diensten uitwerkt voor de spelers, de uitbaters van verkooppunten en andere Stakeholders.
D
e Afdeling IT van de Nationale Loterij blijft haar maturiteit vergroten door de meest recente technologieën toe te passen, door een Agile-werkmethode te gebruiken, en door te evolueren naar een heuse “Engaging” organisatie. Immers, een dergelijke organisatievorm helpt de Nationale Loterij, en dus meer bepaald haar Afdeling IT, om vorm te geven aan de vereiste informatica-oplossingen en -diensten, d.w.z. zowel het beheer van de levenscyclussen van de applicaties voor de gewone dagelijkse praktijk, als grote omvormingsprojecten die een impact hebben op de onderneming als geheel.

Samen met de Business-entiteiten van de Nationale Loterij zorgde de Afdeling IT mee voor recordresultaten in 2020, waarop iedereen bij de Nationale Loterij, en dus zeker ook de IT’ers, terecht fier mag zijn :
- 470 miljoen e-commerce-verrichtingen, met een piek van bijna 8.000 verrichtingen per minuut ;
- 100% beschikbaarheid van de centrale systemen voor de trekkingen en van de centrale spelsystemen ;
- een beschikbaarheid van 99,98% van de diverse kanalen ;
- en een succesvolle opstart van grote bedrijfsprojecten zoals bijvoorbeeld Scooore 2.0, Vikinglotto, PlayDigital, Partner Relationship Management, SAP S/4 HANA for Retail, Teams/O365,…
De Afdeling IT van de Nationale Loterij bestaat uit een vaste kern van zowat 120 personeelsleden, die wordt aangevuld met een belangrijk aantal tijdelijke externe IT-deskundigen. De Afdeling IT beschikt over verschillende Service Delivery-teams. Binnen deze teams vormt het Business Relationship Management de band tussen de Afdeling IT en de Business-afdelingen. Dankzij dit Business Relationship Management kunnen wij elke dag opnieuw zorgen voor een vlotte werking van de informaticadienstverlening aan de diverse klanten van de Nationale Loterij, voor de opvolging en de voortdurende verbetering van deze dienstverlening, en voor de implementatie van bijgewerkte of volledig nieuwe IT-diensten aan de hand van kleine en grote projecten.

De IT NetOps Engineers van de Nationale Loterij worden verdeeld over drie « applicatie-clusters » : Gaming Platforms (diensten voor de ondersteuning van de speelplatformen en van de organisatie van de trekkingen), SAP & Other (diensten voor de ondersteuning van financiële en logistieke processen) en Product Integration (diensten voor de integratie van systemen en applicaties). De strategie van deze « applicatie-clusters » bestaat erin om zo standaard mogelijke marktoplossingen aan te bieden. Aan de hand van dienstencontracten (Managed Service Contracts) zorgen de “clusters” voor een onberispelijke en ononderbroken levering van informaticadiensten, die op hun beurt een cruciaal element uitmaken van de dienstverlening die de Business-afdelingen van de Nationale Loterij aanbieden aan onze klanten. In het kader van grote projecten werken onze « clusters » bovendien samen met externe consulenten : zo weten zij de vereiste flexibiliteit aan de dag te leggen om op een snelle en tegelijk efficiënte manier in te spelen op de veranderende behoeften van de Business-afdelingen van de Nationale Loterij op een markt die voortdurend in beweging is.

Afdeling

IT

Aanbod

- Wij geven jou de nodige aandacht …
Wij vinden het inderdaad belangrijk dat je bij ons het beste van jezelf kan geven, maar ook dat ieder personeelslid het beste van zichzelf kan geven aan zijn collega’s. Jouw ontwikkeling bij de Nationale Loterij ligt werkelijk in je eigen handen.

- Een mooi evenwicht tussen “werk” en “privé-leven”
Bij de Nationale Loterij geniet je interessante aanvullingen op je arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld 32 vakantiedagen per jaar, flexibele werkroosters binnen een arbeidsregime van 37 uur 30 minuten per week, en de mogelijkheid om aan thuiswerk te doen.

- Financiële en andere aspecten …
Er zijn massa’s uitdagingen bij de Nationale Loterij : wie ze aangaat, wordt op een passende manier beloond. Bovenop een marktconform salaris geniet je bij de Nationale Loterij ook een jaarlijkse bonus, vakantiegeld, een eindejaarspremie, een vergoeding voor woon-werkverkeer, bijkomende, premievrije collectieve verzekeringen, enz.