Terug naar de resultatenlijst

Workplace Engineer (Digital Employee Experience)Functie

*Bouwer van een efficiënte digitale werkplek*

Hoe maak jij onze collega’s blij?

In deze snel veranderende moderne hybride maatschappij, van werken op eender welke locatie, tot werken op verschillende toestellen, is de tevredenheid van de medewerkers rond het gebruik van de huidige digitale werkomgeving een grote uitdaging.

De missie van het Service Delivery team Employee Experience Management is om de gebruikers te begeleiden en te helpen in het werken met professionele kantoorapplicaties, tools en devices die ze dagelijks gebruiken of (zullen) nodig hebben.

Deze missie wordt volbracht door samenwerking tussen de BRM Collaboration & HR Tools, IT Communication, de Workplace Engineer, en de medewerkers van de IT Service Desk.

Zij staan ten dienste van alle gebruikers binnen de Nationale Loterij, en dit in nauwe samenwerking met de andere collega's van IT en de verschillende departementen van de Nationale Loterij.

Wat je doet als medewerker Workplace Engineer

• Je bepaalt en configureert de verdere evolutie van de verschillende “client images” met de noodzakelijke OS functionaliteiten, drivers en patches. Dit alles dient zoveel mogelijk automatisch geïnstalleerd te worden zowel bij de staging van het toestel als achteraf.

• Je onderhoudt en evolueert de tool voor software distributie (SCCM) voor zowel werkstations, tablets als mobile devices.

• Je staat in voor de software packaging en voor de software distributie naar de relevante distribution points. Je zorgt voor correcte CMDB informatie en rapportering m.b.t. de end points.

• Je beheert de Active Directory aspecten betreffende gebruikers.

• Vermits remote werken evident geworden is, sta je in voor specifieke aspecten hieromtrent zoals het beheer en onderhoud van VPN en 2FA, remote control in geval van problemen, etc.

• Je staat in voor het dagelijks beheer van de beveiligingsoplossingen op de toestellen van de eindgebruikers.

• Je maakt deel uit van het kernteam dat verantwoordelijk is voor het inlossen van de functionele verwachtingen, de kwaliteit en de “Employee Experience” van de zgn. "collaboration tools” zoals Microsoft 365 (Outlook, Teams, Onedrive, SharePoint...) die de gebruikers van de Nationale Loterij ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden".

• Oplossen van tweede- en derdelijnsproblemen die door de IT servicedesk geëscaleerd worden omtrent workstation software -en hardware installaties.

Profiel

Waarom jij het verschil kan maken

Omdat je een bachelor diploma in Computer Science hebt (of evenwaardig door ervaring) en je een goede kennis hebt van System Center Configuration Manager (SCCM), Active Directory (AD), OS Windows Workstations (Windows 10), GPOs, Microsoft Patching, Software Center, Intune, Application scripting & deployment.

Kennis van en ervaring met PC en IT office omgeving, inclusief Windows en Office 365 applicaties, ITIL gebaseerde processen, Incident Management en Service Request afhandeling is eveneens een troef.

Omdat je er niet voor terug schrikt om je kennis continu bij te werken en zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in een snel evoluerende technologische omgeving.

Omdat je beschikt over goede communicatie- en documentatievaardigheden voor het communiceren met de andere teamleden en voor het documenteren van problemen en oplossingen.

Omdat je een echte teamplayer bent en je eventueel samen je collega’s de beste oplossing onderzoekt.

Omdat je vlot beide landstalen begrijpt en spreekt en je kennis hebt van technisch Engels.

Jouw doel:
• De gebruikers worden "digitaal zelfstandig" = niemand heeft nog schrik om met digitale collaboratietools aan de slag te gaan.
• De digitale werkomgeving is uiteraard robuust, maar ook motiverend, en onze collega’s gebruiken met plezier de digitale tools/werkplek.

3 redenen waarom dit iets voor jou is

+ Je stelt klantentevredenheid op de eerste plaats en je gaat met plezier op zoek naar oplossingen voor IT Workstation gerelateerde problemen.

+ Je hebt reeds als System Engineer Workplace Management gewerkt en/of je hebt kennis van of ervaring met System Center Configuration Manager, Application Scripting & Deployment.

+ Je bent IT Technisch sterk maar helpt ook om de collega's zo goed als mogelijk te begeleiden en te helpen in het werken met de professionele applicaties, tools en devices die ze dagelijks gebruiken of nodig hebben.

Onderneming

Al meer dan 80 jaar zorgt de Nationale Loterij voor een veilig spelplezier voor alle Belgen ouder dan 18 jaar, en investeert ze een groot deel van de inzet van haar spelers in allerlei maatschappelijk relevante projecten.

Dankzij het vertrouwen van alle spelers realiseerde de Nationale Loterij in 2020 een omzet van 1,435 miljard euro en kunnen we in deze uitzonderlijke tijden onze steun blijven garanderen. We konden bovendien het totale bedrag dat geherinvesteerd wordt optrekken tot 325 miljoen.

Dit alles kan enkel als de Nationale Loterij dé referentie in haar markt blijft door het hoog houden van haar onberispelijke en betrouwbare reputatie enerzijds, en door het aanbieden van de beste spelervaring aan haar spelers via een gediversifieerde waaier van kanalen.

Afdeling

Bij de Nationale Loterij helpt de IT afdeling de vier Business Lines hun ambities te realiseren door te handelen als een vertrouwde partner, die op efficiënte en effectieve wijze, en via fiere IT medewerkers, IT oplossingen en diensten levert aan haar spelers en andere belanghebbenden. Onze IT afdeling telt een vaste kern van ±120 medewerkers, aangevuld met tientallen tijdelijke externe IT experten.

Samen zorgden wij in de IT afdeling voor resultaten waar we terecht trots op mogen op zijn:
• 447 miljoen transacties met een maximum piek van bijna 8.000 transacties/min,
• 100% beschikbaarheid van de core drawing/gaming engines,
• 99,97% beschikbaarheid van de kanalen,
• succesvolle opstart van Corporate projecten zoals Nieuwe Lotto, GDPR en New Retail Structure.

Als Workplace Engineer maak je deel uit van een team (Employee Experience Management) dat instaat voor het uitbouwen van een efficiënte, digitale werkomgeving die tegemoet komt aan de noden van de gebruikers binnen de Nationale Loterij.

Aanbod

- Aandacht voor jou
We vinden het belangrijk dat jij het beste uit jezelf kan halen, maar dat we ook het beste uit elkaar halen. Jouw ontwikkeling heb je in eigen handen.

- Een goede work-life balance
Bij de Nationale Loterij krijg je interessante aanvullingen op je arbeidsvoorwaarden, zoals 32 vakantiedagen, flexibele arbeidstijden binnen een 37.5u werkweek en de mogelijkheid om van thuis uit te werken.

- Geld en zo...
Werken bij de Nationale Loterij is uitdagend en daar zetten we uiteraard iets tegenover. Naast een marktconform salaris, ontvang je ook een jaarlijkse bonus, vakantiegeld, eindejaarspremie, woon- en werkverkeer regelingen, aanvullende premievrije verzekeringen en meer.